PLOVDIV REGION
   TRADITIONAL RITES AND FEASTS
   TRADITIONAL CELEBRATION OF ECCLESIASTICAL AND POPULAR ORTHODOX FEASTS
 
   

с. Първенец, общ. Родопи

В навечерието на Сирна неделя групи от маскирани и костюмирани хора от селото гостуват у свои близки. В неделя рано сутрин засвирва музика, с тъпан, която буди хората за празника. Индивидуално и групово маскирани дефилират из селото през целия ден, като удрят със свински мехури за здраве, галят с опашки и дървени саби (калъчки) и много други. След обяд се извива голямо хоро с народен оркестър. В този ден от цялата страна първенчани си идват в селото за празника.

Сиропусна неделя

с. Първенец

Попълнил анкетната карта: Василка Атанасова Бенева; секретар на Народно читалище "Съзнание".

Tekstual information represent authentic folkore descriptions, received as answers from Living Human Treasures - Bulgaria project inquery.
in this category 
 с. Калояново, общ. Калояново
 с. Баня, общ. Карлово
 гр. Карлово, общ. Карлово
 с. Климент, общ. Карлово
 с. Хр. Даново, общ. Карлово
 с. Куклен, общ. Куклен
2019 January
Arhangelovden; Michaelmas8
Sveti Mina; St. Mina's day11
Sveti Filip; St. Philip’s Day14
Sveta Katerina; St. Catherine24
Sveti Stilian; St. Stylian26
Andreevden; St. Andrew’s Day30
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.