PLOVDIV REGION
   TRADITIONAL RITES AND FEASTS
   TRADITIONAL CELEBRATION OF ECCLESIASTICAL AND POPULAR ORTHODOX FEASTS
 
   

с. Куклен, общ. Куклен

В деня "Сирни заговезни" се палят огньове по високите места над селото. Всяка махала пали отделен огън - състезание чий огън е по-голям. Маскират се младежи, дори и възрастни мъже и жени и обикалят всяка къща с пожелание за здраве и берекет. Маскираните се наричат "карнавали". Те обикновено водят хората.

"Карнавалов ден"

с. Куклен

Попълнил анкетната карта: Тодорка Ангелова Обрейкова; секретар-Народно читалище "Н. Й. Вапцаров".

Tekstual information represent authentic folkore descriptions, received as answers from Living Human Treasures - Bulgaria project inquery.
in this category 
 с. Калояново, общ. Калояново
 с. Баня, общ. Карлово
 гр. Карлово, общ. Карлово
 с. Климент, общ. Карлово
 с. Хр. Даново, общ. Карлово
 с. Първенец, общ. Родопи
2019 January
Arhangelovden; Michaelmas8
Sveti Mina; St. Mina's day11
Sveti Filip; St. Philip’s Day14
Sveta Katerina; St. Catherine24
Sveti Stilian; St. Stylian26
Andreevden; St. Andrew’s Day30
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.