PLOVDIV REGION
   TRADITIONAL RITES AND FEASTS
   TRADITIONAL CELEBRATION OF ECCLESIASTICAL AND POPULAR ORTHODOX FEASTS
 
   

с. Баня, общ. Карлово

"Старчовден" е един от двата големи празника, празнувани в с. Баня. Провежда се 7 седмици преди Великден, тогава когато се прощават съгрешения през годината, пред близки и кумове. Освен кукерите характерни за с. Баня, има и много маскирани. През последните години се забелязва подмладяване на състава. Най-малкия кукер е 6 годишен.

"Старчовден"

с. Баня

Попълнил анкетната карта: Мария Генчева Христова; читалищен секретар-Народно читалище Св. Св. "Кирил и Методий".

Tekstual information represent authentic folkore descriptions, received as answers from Living Human Treasures - Bulgaria project inquery.
in this category 
 с. Калояново, общ. Калояново
 гр. Карлово, общ. Карлово
 с. Климент, общ. Карлово
 с. Хр. Даново, общ. Карлово
 с. Куклен, общ. Куклен
 с. Първенец, общ. Родопи
2019 January
Arhangelovden; Michaelmas8
Sveti Mina; St. Mina's day11
Sveti Filip; St. Philip’s Day14
Sveta Katerina; St. Catherine24
Sveti Stilian; St. Stylian26
Andreevden; St. Andrew’s Day30
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.