МОНТАНСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ, ДОМАШНИ ДЕЙНОСТИ И ПОМИНЪЦИ
 
   


Килим от гр. Чипровци

1998 г. Архив на Института за фолклор при БАН

Фотоматериалите са от архивни фондове на Националния център за събиране и съхранение на българския фолклор при Института за фолкор, БАН, Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", Държавния архив, както и лични сбирки.
Абаджийска работилница в Ямбол. 1928 г. 


Абаджийство
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С 2-4263
Свирене на Трифон Зарезан от с. Пъдарево 


Свирене на гайда
1991 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Дъщеря оплаква баща си. С. Галата 


погребална обредност
2001 г. Архив на Института за фолклор при БАН
2014 януари
Свети Врачове1
Св. Козма и Дамян1
Летен Атанасовден5
Атанас Жетвар5
Света Черна6
Черен ден6
Света Неделя7
Свети Прокопи - пчелар8
Горещници15
Огнена Мария15
Илинден20
Лятна Света Ана25
Пантелей27
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.