МОНТАНСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ, ДОМАШНИ ДЕЙНОСТИ И ПОМИНЪЦИ
 
   


Килим от гр. Чипровци

1998 г. Архив на Института за фолклор при БАН

Фотоматериалите са от архивни фондове на Националния център за събиране и съхранение на българския фолклор при Института за фолкор, БАН, Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", Държавния архив, както и лични сбирки.
Оплакване на Герман от с. Садина 


Герман
1991 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Цигани-вретенари край София 


Копанарство, лъжичарство, вретенарство
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С 2- 3259
Надгробни камъни от 1907 и 1905 г. от с. Смочан 


погребална обредност
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
2014 януари
Петковден14
Димитровден26
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.