МОНТАНСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ, ДОМАШНИ ДЕЙНОСТИ И ПОМИНЪЦИ
 
   


Килим от гр. Чипровци

1998 г. Архив на Института за фолклор при БАН

Фотоматериалите са от архивни фондове на Националния център за събиране и съхранение на българския фолклор при Института за фолкор, БАН, Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", Държавния архив, както и лични сбирки.
Шопски лазарки 


Лазаровден
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С1-4878
Облекло на лазарка от с. Подвис 


Лазаровден
1991 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Декораторка на грънчарски произведения от гр. Добрич 


Грънчарство
2002 г. Архив на Института за фолклор при БАН
2014 януари
Симеоновден1
Симеон орач1
Земеделска нова година1
Малка Богородица8
Кръстовден14
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.