МОНТАНСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ, ДОМАШНИ ДЕЙНОСТИ И ПОМИНЪЦИ
 
   


Килим от гр. Чипровци

1998 г. Архив на Института за фолклор при БАН

Фотоматериалите са от архивни фондове на Националния център за събиране и съхранение на българския фолклор при Института за фолкор, БАН, Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", Държавния архив, както и лични сбирки.
Църквата "Св. Възнесение" в с. Челюстница 


Зидарство
1998 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Иконостас от църквата "Въведение Богородично" в с. Вуково 


Дървообработване и дърворезба
1982 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Трифон Зарезан в гр. Плевен 


ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
2015 януари
Симеоновден1
Симеон орач1
Земеделска нова година1
Малка Богородица8
Кръстовден14
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.