МОНТАНСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ, ДОМАШНИ ДЕЙНОСТИ И ПОМИНЪЦИ
 
   


Килим от гр. Чипровци

1998 г. Архив на Института за фолклор при БАН

Фотоматериалите са от архивни фондове на Националния център за събиране и съхранение на българския фолклор при Института за фолкор, БАН, Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", Държавния архив, както и лични сбирки.
Сватба в Миленкьой, Беловско, 1930 г. 


сватбена обредност
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С1-9816
Сурвакарски маски от Пернишко 


Изработване на предмети за обреди и празници (сурвакарски маски и костюми)
2000 г. Снимка Ангелин Николов
Свещник-менора от Софийската централна синагога 


Ковачество
2001 г. Снимка: Добрина Желева Мартинс-Виана
2015 януари
Петковден14
Димитровден26
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.