МОНТАНСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ, ДОМАШНИ ДЕЙНОСТИ И ПОМИНЪЦИ
 
   


Килим от гр. Чипровци

1998 г. Архив на Института за фолклор при БАН

Фотоматериалите са от архивни фондове на Националния център за събиране и съхранение на българския фолклор при Института за фолкор, БАН, Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", Държавния архив, както и лични сбирки.
Коледар-цар с коледарска ела от с. Мечка 


Коледа
1991 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Хляб-"кукла" за помен на момиче от с. Бял кладенец 


погребална обредност
1986 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Честване на 1 май в Котел. 1914 г. 


Свирене
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С2-4343
2015 януари
Макавей1
Преображение6
Сотировден6
Голяма Богородица15
Секновене29
Иван Коприван29
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.