МОНТАНСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ, ДОМАШНИ ДЕЙНОСТИ И ПОМИНЪЦИ
 
   


Килим от гр. Чипровци

1998 г. Архив на Института за фолклор при БАН

Фотоматериалите са от архивни фондове на Националния център за събиране и съхранение на българския фолклор при Института за фолкор, БАН, Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", Държавния архив, както и лични сбирки.
Гергьовски кравай за млада булка от с. Койнаре 


Гергьовден
1991 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Пирдопска седянка (белене на царевица) 


ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ
Стара пощенска картичка. Неизвестен автор. Недатирана. Народна библиотека "Св. св. Кирил и
Сурвакане в с. Сомовит 


Васильовден
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
2014 януари
Петковден14
Димитровден26
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.