ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ
   Традиционно празнуване на православни църковни и народни празници
 
   

с. Камен, общ. Стражица

Според църковния календар датата се мени. На този ден собственици на коне изкарват на голямата поляна своите коне. Идват коне и от съседните села. Прави се конско надбягване. На най-добрите се дават парични награди и зоб.

Тодоровден

с. Камен

Попълнил анкетната карта: Марин Стоянов Маринов; културо - масовик читалище "Възпитател".

Текстовите материали представляват автентични фолклорни описания, получени като отговор на проведената по проекта анкета. Те са цитирани буквално, без никаква редакторска намеса.
в тази категория 
 с. Добри дял, общ. Лясковец
Коледари от с. Лилковци 


Коледа
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Чекрък от гр. Севлиево 


Тъкане на традиционни предмети
Исторически музей - гр. Севлиево. 1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Пряпор и девер от с. Черепово 


Изработване на предмети за обреди и празници (мартеници, обредни хлябове, кукерски маски и сватбени байраци-пряпорци; шарене на яйца)
1986 г. Архив на Института за фолклор при БАН
2014 януари
Петковден14
Димитровден26
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.