ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ
   Традиционно празнуване на православни църковни и народни празници
 
   

с. Камен, общ. Стражица

Според църковния календар датата се мени. На този ден собственици на коне изкарват на голямата поляна своите коне. Идват коне и от съседните села. Прави се конско надбягване. На най-добрите се дават парични награди и зоб.

Тодоровден

с. Камен

Попълнил анкетната карта: Марин Стоянов Маринов; културо - масовик читалище "Възпитател".

Текстовите материали представляват автентични фолклорни описания, получени като отговор на проведената по проекта анкета. Те са цитирани буквално, без никаква редакторска намеса.
в тази категория 
 с. Добри дял, общ. Лясковец
Пита за погребение от с. Сенник 


Изработване на предмети за обреди и празници (мартеници, жетварска брада, обредни хлябове; шарене на яйца)
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Сурвакари 


Васильовден
2000 г. Снимка Ангелин Николов
Сурвакница от с. Млечево 


Изработване на предмети за обреди и празници (мартеници, жетварска брада, обредни хлябове; шарене на яйца)
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
2015 януари
Трифон Зарезан1
Трифоновден1
Зимна2
Вълча Богородица2
Симеоновден3
Чуминден10
Св. Харалампий10
Власовден11
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.