ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ
   Традиционно празнуване на православни църковни и народни празници
 
   

с. Камен, общ. Стражица

Според църковния календар датата се мени. На този ден собственици на коне изкарват на голямата поляна своите коне. Идват коне и от съседните села. Прави се конско надбягване. На най-добрите се дават парични награди и зоб.

Тодоровден

с. Камен

Попълнил анкетната карта: Марин Стоянов Маринов; културо - масовик читалище "Възпитател".

Текстовите материали представляват автентични фолклорни описания, получени като отговор на проведената по проекта анкета. Те са цитирани буквално, без никаква редакторска намеса.
в тази категория 
 с. Добри дял, общ. Лясковец
Шевици от Ямболско 


Изработване на традиционна везбена орнаментика
2000 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Свирене на гайда, гъдулка и тъпан от с. Помощник 


Свирене на гъдулка
2000 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Розобер в Казанлък. 1912 г. 


Традиционно розарство (Карлово, Казанлък)
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С1-12102
2014 януари
Петковден14
Димитровден26
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.