ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ
   Традиционно празнуване на православни църковни и народни празници
 
   

с. Камен, общ. Стражица

Според църковния календар датата се мени. На този ден собственици на коне изкарват на голямата поляна своите коне. Идват коне и от съседните села. Прави се конско надбягване. На най-добрите се дават парични награди и зоб.

Тодоровден

с. Камен

Попълнил анкетната карта: Марин Стоянов Маринов; културо - масовик читалище "Възпитател".

Текстовите материали представляват автентични фолклорни описания, получени като отговор на проведената по проекта анкета. Те са цитирани буквално, без никаква редакторска намеса.
в тази категория 
 с. Добри дял, общ. Лясковец
Сватба в Софийско 


сватбена обредност
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С1-9470
Индивидуална изпълнителка от гр. Стара Загора 


Индивидуално женско/мъжко фолклорно пеене
2000 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Кожухарско-еснафско сдружение в Пловдив 


Обработване на кожа по старинни технологии (кожарство, кожухарство)
Преди 1887 г. Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С
2014 януари
Архангеловден8
Свети Мина11
Св. Филип14
Мратинци14
Вълчи празници14
Св. Катерина24
Св. Стилян26
Андреевден30
Мечкинден30
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.