ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ
   Традиционно празнуване на православни църковни и народни празници
 
   

с. Камен, общ. Стражица

Според църковния календар датата се мени. На този ден собственици на коне изкарват на голямата поляна своите коне. Идват коне и от съседните села. Прави се конско надбягване. На най-добрите се дават парични награди и зоб.

Тодоровден

с. Камен

Попълнил анкетната карта: Марин Стоянов Маринов; културо - масовик читалище "Възпитател".

Текстовите материали представляват автентични фолклорни описания, получени като отговор на проведената по проекта анкета. Те са цитирани буквално, без никаква редакторска намеса.
в тази категория 
 с. Добри дял, общ. Лясковец
Стари къщи от гр. Златоград, Смолянска област 


Зидарство
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Кръст от църквата "Св. Георги" в с. Брестовои 


Ковачество
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Цигани-вретенари край София 


Копанарство, лъжичарство, вретенарство
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С 2- 3259
2014 януари
Архангеловден8
Свети Мина11
Св. Филип14
Мратинци14
Вълчи празници14
Св. Катерина24
Св. Стилян26
Андреевден30
Мечкинден30
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.