ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ
   Традиционно празнуване на православни църковни и народни празници
 
   

с. Камен, общ. Стражица

Според църковния календар датата се мени. На този ден собственици на коне изкарват на голямата поляна своите коне. Идват коне и от съседните села. Прави се конско надбягване. На най-добрите се дават парични награди и зоб.

Тодоровден

с. Камен

Попълнил анкетната карта: Марин Стоянов Маринов; културо - масовик читалище "Възпитател".

Текстовите материали представляват автентични фолклорни описания, получени като отговор на проведената по проекта анкета. Те са цитирани буквално, без никаква редакторска намеса.
в тази категория 
 с. Добри дял, общ. Лясковец
Герман от с. Избул 


Изработване на предмети за обреди и празници (мартеници, обредни хлябове, сватбени знамена)
1991 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Розоварна в Казанлък. 1910 г. 


Традиционно розарство (Карлово, Казанлък)
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", сбирка "Портрети и снимки", сигнатура С1-5391
Традиционна везбена и гайтанена орнаментика върху полите на женска риза от гр. Белово 


Гайтанджийство
2000 г. Архив на Института за фолклор при БАН
2014 January
Лазаровден23
Връбница24
Цветница24
Велики понеделник25
Велики вторник26
Велика сряда27
Велики четвъртък28
Разпети петък29
Велика събота30
Мара лишанка30
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.