ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ
   ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ И ОБРЕДИ
   Традиционно празнуване на православни църковни и народни празници
 
   

с. Камен, общ. Стражица

Според църковния календар датата се мени. На този ден собственици на коне изкарват на голямата поляна своите коне. Идват коне и от съседните села. Прави се конско надбягване. На най-добрите се дават парични награди и зоб.

Тодоровден

с. Камен

Попълнил анкетната карта: Марин Стоянов Маринов; културо - масовик читалище "Възпитател".

Текстовите материали представляват автентични фолклорни описания, получени като отговор на проведената по проекта анкета. Те са цитирани буквално, без никаква редакторска намеса.
в тази категория 
 с. Добри дял, общ. Лясковец
Ергенски камшик за водене на хорото в с. Червенци 


Обработване на кожа: по старинни технологии (кожарство, сарачество)
2000 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Пеене със съпровод на каба-гайда в гр. Златоград 


Мъжко/женско/смесено фолклорно пеене със съпровод на каба-гайда
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
Сватбен хляб от с. Пресяка 


Изработване на предмети за обреди и празници (мартеници, сурвачки, обредни хлябове; шарене на яйца)
1984 г. Архив на Института за фолклор при БАН
2015 януари
Макавей1
Преображение6
Сотировден6
Голяма Богородица15
Секновене29
Иван Коприван29
Галерия
Всички публикувани снимки,текстови и видео материали имат запазени авторски права.